Şiir, Edebiyat, Kültür, Sanat

15 Mart 2014 Cumartesi

Bizde Yazar Ne Yer, Ne İçer?


1. Sizce bir yazar ne kadar kazanmalıdır?

Cevap: Hiç olmazsa bir nahiye müdürü  kadar.

2. Ciddi bir yazar bu parayı yazıları ile kazanabilir mi? Eğer kazanabilirse Nasıl?

Cevap: Gayri ciddi bir yazar kazanır.

3.Eğer kazanamazsa, nasıl bir iş tutmalıdır?

Cevap: Bence, şoförlük, potin boyacılığı, balina satıcılığı gibi işler. Yahut da deniz yollarında bilet toplamak.

4. Yazarın enerjisini harcaması sanatı için zararlı mı, faydalı mı olur?

Cevap: İşine göre. Daha çok zararlıdır.

5. Devlet ya da hususi müesseseler yazara daha fazla yardım etmeli midir?

Cevap: Etmemeli. Ederse veriştirmesine  katlanmalı.

6. Bu problemler karşısında kendi durumunuzdan memnun musunuz? Hayatını kalemiyle kazanmak  isteyen gençlere vereceğiniz bir öğüt var mı?

Cevap: Bu işi bizim valide hallediyor. Otuz kuruş birinci nevi sigara. Üç kahve 25'den 75, iki yemek asgari 4 lira, giyim kuşam babadan ve anadan olmak şartıyla , yılın altı ayında sigarasız ve kahvesiz kalmak isteyen yazsın.

Sait Faik Abasıyanık
"Vatan"ın Sanat Yaprağı, 2 Ağustos 1953


Hiç yorum yok: